Ledelsen

Terje Myhre
Konsernsjef
Runar Moss
Driftsdirektør
Torje Fjotland
Økonomidirektør