Ønsker du å være en del av Konstel? Vi søker ny innkjøpssjef

Vår nye innkjøpssjef skal sørge for at konsernet har de beste innkjøpsvilkårene i bransjen!

Rollen vil være ansvarlig for konsernets felles innkjøpsavtaler og vi ser etter deg som er sterk på leverandørrelasjoner. Et sentralt ledd i oppbyggingen av konsernet er å jobbe med oppfølging og utvikling av innkjøpsfunksjonen i datterselskapene, og bidra til god produktkunnskap lokalt.

Stillingen rapporterer til COO, og jobber tett med resten av konsernledelsen.

Les mer om stillingen, og søk via finn.no