Styret

Gudmund Killi
Styreleder

Gudmund er styreleder i Konstel AS. Han har erfaring fra investeringer i industri og retail i Orkla. Gudmund er i dag Managing Partner i Credo Partners AS.

Wilhelm Mohn
Styremedlem

Wilhelm er styremedlem i Konstel AS. Han har bakgrunn som rådgiver og leder av Oslo-kontoret i McKinsey & Company. I 2003 stiftet han Credo Partners AS, hvor han i dag er Partner.

Christian Bryn
Styremedlem

Christian er styremedlem i Konstel AS. Han har erfaring innen aktivt eierskap og er i dag daglig leder og partner i Positron Capital.

Helge Messelt-Sæthershagen
Styremedlem

Helge er styremedlem i Konstel AS. Han har erfaring fra ledende posisjoner i Onninnen Group, Expert Eilag og Telenor.

Jan Einar Rebne
Styremedlem

Jan Einar er styremedlem i Konstel AS. Han har erfaring fra elektrobransjen, blant annet som med-stifter av Elscoop AS og daglig leder i Elektroservice Hallingdal Installasjon AS.