Konstel består av 25 elektroentreprenører av ulik størrelse og egenart, som til sammen utgjør vårt konsern. Konstel sentralt sørger for gode innkjøpsvilkår, digitale verktøy, deling av beste praksis, kompetanseutvikling og markedsføring slik at den lokale merkevaren står sterkere i sitt lokale marked.

Les mer om oss

Vår forretningsmodell

Behold din lokale merkevare

Sterke lokale selskaper

Våre elektroentreprenører tilbyr sine tjenester under sin lokale merkevare. Gode personlige relasjoner til lokale kunder og lokal verdiskaping er viktig for oss. Selskapene har stor grad av lokal styring, jobber på en markedstilpasset måte, og har sin kultur og egenart – i tillegg til å være en del av Konstel.

Vi ønsker at de ansatte i selskapene skal oppleve en lokal forankring i en trygg og solid arbeidsplass, og samtidig føle en ekstra trygghet og motivasjon i å være en del av Konstel.

Verdiøkende konsernfunksjoner

Våre lokale selskaper skal oppleve en merverdi gjennom gode innkjøpsvilkår, tilgang på digitale verktøy som fremmer effektivitet og lønnsomhet, samt tilgang på profesjonell markedsføring tilpasset deres behov.

Kompetanse og utvikling

Kompetanse og utvikling

Fokus på strukturert opplæring, deling av beste praksis og kompetanseutvikling skal gi våre ansatte i alle selskap de beste forutsetninger for å levere gode produkter og tjenester til sine lokale kunder.

Les mer om vår forretningsmodell

Bærekraft og samfunnsansvar

Konstel ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Bærekraft skal være integrert i alt vi gjør og det vi ønsker å være som konsern. Vi styrker forretningsmodellen og skaper økt konkurransekraft gjennom fokus på konkrete tiltak som forutsetter at miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling spiller på lag.

Vårt samfunnsansvar og FN's bærekraftsmål