Konstels forretningsmodell

Vår forretningsmodell forener kundenærheten og fleksibiliteten fra et lokalt, mindre selskap, med systemer, kraft og synergier fra et større konsern.

 

Våre elektroentreprenører tilbyr sine tjenester under sin sterke lokale merkevare. Gode personlige relasjoner til lokale kunder og lokal verdiskaping er viktig for oss. Selskapene har stor grad av lokal styring, jobber på en markedstilpasset måte, og har sin kultur og egenart – i tillegg til å være en del av Konstel.

Som en del av Konstel-konsernet skal våre selskaper tilføres en merverdi i form av tjenester, systemer og løsninger som de ikke får tilgang til hver for seg. Gjennom en effektiv konsernoverbygning tilføres selskapene merverdi eksempelvis på områdene

  • Digitale verktøy og systemer
  • Innkjøpsvilkår og produktledelse
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Kompetanseutvikling og deling av beste praksis

 

Samtidig som hvert av våre selskap styrkes og vokser gjennom å være en del av Konstel, vil konsernet også vokse videre gjennom oppkjøp av gode selskaper som passer inn i vår definerte profil. Konstel består av, og ser etter flere, velrennomerte selskaper med gode markedsposisjoner. Selskapene i Konstel skal være ledet og drevet av kompetente og motiverte entreprenører, som over tid har demonstrert godt lederskap og gode resultater.