Om Konstel

Konsernet Konstel har et stjernelag av lokale elektroentreprenører. Navnet er inspirert av ordet konstellasjon som betyr stjernebilde, og vårt lille univers består av 25 elektroentreprenører på Østlandet i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Alle selskapene har ulik størrelse og egenart, men en fellesnevner i at de er en sterk aktør i sitt lokale marked og har en viktig posisjon i konsernet.

Konstel dyrker utviklingen av de enkelte selskapene hver for seg, og fra konsernet sentralt sørger vi blant annet for gode innkjøpsvilkår, digitale verktøy og markedsføring.

Vår konstellasjon av enheter skal også fungere i et samspill, og vi har derfor fokus på opplæring, deling av beste praksis og kompetanseutvikling. Vår oppgave som konsern er å gi våre selskaper de beste rammebetingelsene for å levere gode produkter og tjenester til sine lokale kunder.

Konstel i tall

970 Ansatte
25 Selskaper
1.6 Mrd i omsetning

Våre selskap

Konstel består av 25 elektroentreprenører på Østlandet, i Trøndelag og i Møre og Romsdal. Alle selskapene har ulik størrelse og egenart. Fellesnevneren er at de er en sterk aktør i sitt lokale marked, og har ambisjoner om vekst og utvikling i sitt nærområde. Konstel er i sterk vekst og utvider til stadig nye lokasjoner.

Les mer om våre selskaper