Gecom

Firmaet ble startet av Gunnar Svensen i Horten i 1947. Da het firmaet Gunnar Svensen Elektrisk Foretning. Siden har navnet endret seg fra G.Svensen A/S til Gecom AS som det heter i dag.

Gecom AS har i alle disse årene vært en betydelig aktør og samarbeidspartner for industri, næring og boligmarked i Nordre Vestfold. I dag strekker selskapets marked seg over enda større områder. Bedriften har gjennom alle disse årene opparbeidet seg  spisskompetanse på flere områder. De leverer alt innen sterk og svak strøm. Med selskapets lange erfaring leverer de kvalitet til det beste for kunden. Alt det går strøm eller signal i, kan bedriften levere.